Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26 27
Exkurze do věznice - 27.9.2022
NÁVŠTĚVA VĚZNICE - 27.9.22
PRAHOU S VÝKLADEM V AJ - 27.9.22
SPORTOVNÍ DEN - 27.9.22
28 29
PRAHOU S VÝKLADEM V AJ - 29.9.22
30
PRAHOU S VÝKLADEM v AJ - 30.9.22
PRAHOU S VÝKLADEM V AJ - 30.9.22
1 2
3 4
Beseda "Energie" - 4.10.22
Beseda "Rakovina" - 4.10.22
Exkurze do knihovny - 4.10.22
5
Beseda "Energie" - 5.10.22
Beseda "Rakovina" - 5.10.22
Fotografování - 5.10.2022
6 7 8 9
10
TŘÍDNÍ SCHŮZKY - 10.10.2022
11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Drobečková navigace

Úvod > Pro studenty > Výchovné poradenství

Výchovné poradenství

Výchovný poradce:

Ing. Michaela Hodžová

Konzultační hodiny: po předchozí písemné domluvě

e-mail: hodzova@oaholesovice.cz

Školní metodik prevence:

Mgr. Jana Glaserová

Konzultační hodiny: po předchozí písemné domluvě

e-mail: glaserova@oaholesovice.cz 

Školní psycholog:

PhDr.Iva Světlá

e-mail: isvetla@centrum.cz

Poradna pro naši školu:

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8

Pracoviště proklienty z Prahy 7: U Smaltovny 22, 170 00 Praha 7

Telefon: +420 220 805 297, +420 220 805 247

E-mail: poradna7@ppppraha7a8.cz 

Psycholog pro OA Holešovice: Mgr. Tereza Hanzlíková

Výchovný poradce je žákům, jejich zákonným zástupcům či pedagogům k dispozici v oblastech:

kariérové poradenství

 • spolupráce s poradenskými a informačními institucemi pracujícími v oblasti profesního poradenství
 • pomoc při profesní orientaci a volbě dalšího studia žákům 4. ročníků
 • zprostředkování přednášek a informačních materiálů pro studenty
 • informace k vyplnění přihlášek k dalšímu studiu

studijní a výchovné problémy žáků

 • pomoc v oblasti komunikace a vztahů (třídní problémy, kontakt s pedagogy, složitá rodinná     či osobní situace...)
 • pomoc při řešení výchovných, studijních i osobních problémů
 • péče o studenty s výchovnými problémy (neomluvená absence, poruchy chování apod.)
 • péče o studenty s výukovými obtížemi
 • zprostředkování pomoci dalších odborných pracovišť a institucí
 • výchovné komise problémových žáků, konzultace s rodiči a učiteli

péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 • zprostředkování odborného vyšetření ve specializovaném poradenském pracovišti
 • spolupráce s pedagogicko – psychologickou poradnou
 • sledování studentů se specifickou poruchou učení
 • zajištění dokumentace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • řešení problémů spojených se specifickými poruchami učení
 • zpracování plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů

Zhodnocení činnosti školy v rámci prevence rizikového chování ve školním roce 2020/2021

Školní rok 2020/21 probíhal v podstatě celý ve znamení koronavirové pandemie, v září ještě prezenčně ve školách, ale s četnými omezeními a při dodržování zvláštních opatření, od začátku října byly školy uzavřeny a přešlo se na distanční výuku, která trvala až do konce května. Na červen byly přesunuty maturitní zkoušky, takže na prevenci rizikového chování bohužel do konce školního roku moc času nezbylo. Kvůli koronavirové pandemii a následnému uzavření škol se podařilo preventivní akce vybrat a objednat, ale pouze v menší míře zrealizovat.

První a na dlouhou dobu poslední akcí, kterou jsme uskutečnili pro žáky všech ročníků hned na začátku září, byla projekce celovečerního dokumentárního preventivního filmu V síti v kině CineStar Anděl (přesunuto z jara 2021, kdy byla akce zrušena z důvodu uzavření škol).

V rámci prevence rizikového chování byla pro žáky naplánována řada přednášek a besed týkajících se bezpečnosti, drogových závislostí, šikany a kyberšikany, kriminality mládeže, sexuálně přenosných nemocí, zdravého životního stylu, dále besedy „Rakovina není náhoda“ a „Energie – budoucnost lidstva“ nebo prezentace Celního úřadu pro hlavní město Prahu. Všechny tyto aktivity byly kvůli pandemii zrušeny.

Ze stejného důvodu neproběhly ani přednášky Policie ČR pro žáky 1. ročníku na téma „Trestná činnost dětí a mládeže“ ani pořady konané v rámci prevence v Divadle U Hasičů. Byla přerušena i spolupráce se školní psycholožkou.

Vzhledem k tomu, že naše škola v minulém školním roce  uspěla v dotačním řízení MHMP a získala finanční prostředky na realizaci programů primární prevence na rok 2020, bylo nutné tyto programy realizovat do konce března 2021. Po dohodě s realizátorem programů v jednotlivých třídách, organizací Jules a Jim, jsme přistoupili na jejich nabídku uskutečnit  plánované bloky primární prevence formou online. Po částečné úpravě skladby programů (ne všechny naplánované programy se mohly konat online) a jejich přizpůsobení distanční výuce a rizikům pramenícím z dlouhodobého sezení žáků u PC a jejich přítomnosti na internetu a sociálních sítích, proběhly touto formou v jednotlivých třídách programy Šikana a kyberšikana (1. a 2.ročníky) a Psychohygiena (1. a 3.ročníky), a navíc ještě na konci školního roku prezenčně Digitální wellbeing (2.ročníky).

V samém závěru školního roku jsme využili částečného rozvolnění vládních opatření a žáci 1.- 3. ročníku navštívili opět kino CineStar Anděl, kde zhlédli film Smečka - sportovní drama o šikaně a kyberšikaně v jednom dorosteneckém hokejovém týmu. Tento film se ukázal být dobrou volbou – žáky i učiteli byl velice příznivě přijat a hodnocen.

Co se týče výskytu negativních jevů ve třídách, neřešili jsme v podstatě žádné incidenty, neboť převážnou část školního roku byla škola z nařízení vlády v důsledku pandemie koronaviru pro žáky uzavřena a výuka probíhala distanční formou. Problémy, které se ve třídách vyskytly, se většinou týkaly neúčasti žáků při online hodinách, a řešily se (až na 1 případ v 1. ročníku) na úrovni třídní učitel – žák – rodič.

Do budoucna bychom rádi pracovali na eliminaci případných negativních jevů ve třídách a především na snížení počtu neomluvených hodin a pozdních příchodů žáků na vyučování. Doufáme, že školy už se nebudou zavírat a spolu s prezenční výukou se obnoví i spolupráce s naší školní psycholožkou.

 

                                                                       Mgr. Jana Glaserová, školní metodik prevence

 

 

 Užitečné odkazy:

Kariéra a povolání:

Osobní a studijní problémy: