Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2
Organizace vyučování od 2. 4. do 4. 4. 2024 (úterý až středa)
3
Organizace vyučování od 2. 4. do 4. 4. 2024 (úterý až středa)
4
Organizace vyučování od 2. 4. do 4. 4. 2024 (úterý až středa)
5
„KLUB BUSINESS FOR BREAKFAST“ 5.4.2024
PLANETA ZEMĚ 3000
6 7
8
Organizace vyučování od 8. 4. do 12. 4. 2024 (pondělí až pátek)
9
Sportovní den – „HOLEŠOVICKÁ HODINOVKA“
Organizace vyučování od 8. 4. do 12. 4. 2024 (pondělí až pátek)
10
90 let (ne) svobody s Domem RADOST
Sportovní den
Organizace vyučování od 8. 4. do 12. 4. 2024 (pondělí až pátek)
11
Organizace vyučování od 8. 4. do 12. 4. 2024 (pondělí až pátek)
12
Filmové představení „Bratři“
Organizace vyučování od 8. 4. do 12. 4. 2024 (pondělí až pátek)
13 14
15
15.4.2024 offline výuka
16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Pro studenty > Výchovné poradenství

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Výchovní poradci:

kabinet č. 104 (přízemí za vrátnicí)

Mgr. Barbara Pešková

 • členka Asociace výchovných poradců
 • k dispozici: úterý, středa, čtvrtek
 • konzultační hodiny: úterý 14:05 - 15:00, čtvrtek 9:10 - 11:20 nebo kdykoli po předchozí domluvě

e-mail: peskova@oaholesovice.cz

Mgr. et Bc. Irma Duspivová

 • členka Asociace výchovných poradců
 • k dispozici: úterý, středa a čtvrtek 
 • konzultační hodiny: úterý 12:15 - 14:10, středa: 13:20 - 14:10, čt: 12:10 - 14:10 nebo po předchozí domluvě

e-mail: duspivova@oaholesovice.cz

Ing. Michaela Šťastná

 - administrativní činnosti a dokumentace k výchovnému poradenství

e-mail: hodzova@oaholesovice.cz 

Školní metodik prevence:

kabinet č. 404 (3. patro)

Mgr. Jana Glaserová

Konzultační hodiny: po předchozí písemné domluvě (okamžitě)

e-mail: glaserova@oaholesovice.cz 

Školní psycholog (externě):

PhDr. Iva Světlá

e-mail: isvetla@centrum.cz

Kontakt neprodleně zprostředkuje výchovná poradkyně, případně třídní učitel.

Poradna pro naši školu:

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8

Pracoviště pro klienty z Prahy 7: U Smaltovny 22, 170 00 Praha 7

Telefon: +420 220 805 297, +420 220 805 247

E-mail: poradna7@ppppraha7a8.cz 

Psycholog pro OA Holešovice: Mgr. Tereza Hanzlíková

Výchovný poradce je žákům, jejich zákonným zástupcům či pedagogům k dispozici v oblastech:

Studijní a výchovné problémy žáků

 • pomoc v oblasti komunikace a vztahů (třídní problémy, kontakt s pedagogy, složitá rodinná či osobní situace...)
 • pomoc při řešení výchovných, studijních i osobních problémů
 • péče o studenty s výchovnými problémy (neomluvená absence, poruchy chování apod.)
 • péče o studenty s výukovými obtížemi
 • zprostředkování pomoci dalších odborných pracovišť a institucí
 • výchovné komise problémových žáků, konzultace s rodiči a učiteli

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 • zprostředkování odborného vyšetření ve specializovaném poradenském pracovišti
 • spolupráce s pedagogicko – psychologickou poradnou
 • sledování studentů se specifickou poruchou učení
 • zajištění dokumentace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • řešení problémů spojených se specifickými poruchami učení
 • zpracování plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů

Kariérové poradenství

 • spolupráce s poradenskými a informačními institucemi pracujícími v oblasti profesního poradenství
 • pomoc při profesní orientaci a volbě dalšího studia žákům 4. ročníků
 • zprostředkování přednášek a informačních materiálů pro studenty
 • informace k vyplnění přihlášek k dalšímu studiu

 Standardní činnosti metodika prevence:

 •  je členem preventivního týmu školy a školního poradenského pracoviště
 • spolupracuje s ostatními pedagogickými pracovníky, koordinuje tvorbu preventivního programu školy a dohlíží na jeho plnění
 • sjednává, realizuje a na konci školního roku hodnotí a vykazuje aktivity školy zaměřené na prevenci rizikového chování (šikana, násilí, záškoláctví, drogové závislosti, alkoholismus, vandalismus, sebepoškozování, poruchy příjmu potravy, sexuální zneužívání, rasismus a patologické hráčství)
 • ve spolupráci s třídními učiteli napomáhá vytvářet příznivé třídní klima, vyhledává žáky s rizikem či projevy sociálně patologického chování
 • spolupracuje s odbornými pracovišti, s orgány státní správy, samosprávy a s okresním metodikem prevence
 • průběžné aktualizuje databázi spolupracovníků školy
 • vede písemné záznamy, umožňující doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření
 • prezentuje výsledky preventivní práce školy

 

Užitečné odkazy:

 Osobní i studijní problémy:

 • Linka bezpečí

Pro děti a studenty do 25 let včetně. NONSTOP. 
Tel.: 116 111
E-mailové poradenství: pomoc@linkabezpeci.cz
Web: www.linkabezpeci.cz

 • Linka první psychické pomoci

Krizová linka pro dospělé. NONSTOP a zdarma.
Tel.: 116 123
Web: www.linkapsychickepomoci.cz

 • Linka pro rodinu a školu

Pro rodiče, příbuzné, pedagogy i děti. NONSTOP a zdarma.
Tel.: 116 000
Web: www.linkaztracenedite.cz

 

 • Dělám co můžu

Psychologické online konzultace. Pomoc pro širokou veřejnost i pracovníkům v první linii formou supervize a debriefingu po náročných směnách.
Web: www.delamcomuzu.cz

 • Sluchátko

Anonymní bezplatná psychoterapeutická linka určena všem, kdo se necítí psychicky dobře. Možnost objednání online. 
Provozní doba: pondělí až pátek 10:00-18:00, úterý a čtvrtek do 20:00.
Tel.: 212 812 540
Web: www.linkasluchatko.cz

 • Nepanikař

Telefonické i chatové poradny. Přehledná mapa pomoci psychologů, psychiatrů, dětských psychologů, krizových center, pedagogicko-psychologických poraden a dalších služeb.
Web: nepanikar.eu/mapa-pomoci/

 • LD CKI Bohnice

Linka krizového centra PN Bohnice nabízí psychiatrickou či psychologickou pomoc dospělým lidem s akutními obtížemi. NONSTOP a zdarma.
Tel.: 284 016 666

Ambulance Krizového centra
Tel.: 284 016 110

 

 Problémy se závislostmi:

 Kariéra a povolání: