Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29
Organizace výuky 16.5.-6.6.23
30
Organizace výuky 16.5.-6.6.23
31
Organizace výuky 16.5.-6.6.23
Výstava Salvador Dalí
1
Organizace výuky 16.5.-6.6.23
2
Organizace výuky 16.5.-6.6.23
3
Organizace výuky 16.5.-6.6.23
4
Organizace výuky 16.5.-6.6.23
5
Organizace výuky 16.5.-6.6.23
6
Organizace výuky 16.5.-6.6.23
7 8
Filmové představení "Sucho"
9
Návštěva Senátu Parlamentu ČR
10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Pro studenty > Výchovné poradenství

Výchovné poradenství

Výchovní poradci:

kabinet č. 104 (přízemí za vrátnicí)

Konzultační hodiny: po předchozí písemné domluvě (okamžitě)

Bc. Michaela Kurillová

e-mail: kurillova@oaholesovice.cz

Mgr. Irma Duspivová

e-mail: duspivova@oaholesovice.cz

Školní metodik prevence:

kabinet č. 404 (3. patro)

Mgr. Jana Glaserová

Konzultační hodiny: po předchozí písemné domluvě (okamžitě)

e-mail: glaserova@oaholesovice.cz 

Školní psycholog (externě):

PhDr.Iva Světlá

e-mail: isvetla@centrum.cz

Kontakt neprodleně zprostředkuje výchovná poradkyně, případně třídní učitel.

Poradna pro naši školu:

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8

Pracoviště pro klienty z Prahy 7: U Smaltovny 22, 170 00 Praha 7

Telefon: +420 220 805 297, +420 220 805 247

E-mail: poradna7@ppppraha7a8.cz 

Psycholog pro OA Holešovice: Mgr. Tereza Hanzlíková

Výchovný poradce je žákům, jejich zákonným zástupcům či pedagogům k dispozici v oblastech:

kariérové poradenství

 • spolupráce s poradenskými a informačními institucemi pracujícími v oblasti profesního poradenství
 • pomoc při profesní orientaci a volbě dalšího studia žákům 4. ročníků
 • zprostředkování přednášek a informačních materiálů pro studenty
 • informace k vyplnění přihlášek k dalšímu studiu

studijní a výchovné problémy žáků

 • pomoc v oblasti komunikace a vztahů (třídní problémy, kontakt s pedagogy, složitá rodinná     či osobní situace...)
 • pomoc při řešení výchovných, studijních i osobních problémů
 • péče o studenty s výchovnými problémy (neomluvená absence, poruchy chování apod.)
 • péče o studenty s výukovými obtížemi
 • zprostředkování pomoci dalších odborných pracovišť a institucí
 • výchovné komise problémových žáků, konzultace s rodiči a učiteli

péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 • zprostředkování odborného vyšetření ve specializovaném poradenském pracovišti
 • spolupráce s pedagogicko – psychologickou poradnou
 • sledování studentů se specifickou poruchou učení
 • zajištění dokumentace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • řešení problémů spojených se specifickými poruchami učení
 • zpracování plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů

 Standardní činnosti metodika prevence:

 •  je členem preventivního týmu školy a školního poradenského pracoviště
 • spolupracuje s ostatními pedagogickými pracovníky, koordinuje tvorbu preventivního programu školy a dohlíží na jeho plnění
 • sjednává, realizuje a na konci školního roku hodnotí a vykazuje aktivity školy zaměřené na prevenci rizikového chování (šikana, násilí, záškoláctví, drogové závislosti, alkoholismus, vandalismus, sebepoškozování, poruchy příjmu potravy, sexuální zneužívání, rasismus a patologické hráčství)
 • ve spolupráci s třídními učiteli napomáhá vytvářet příznivé třídní klima, vyhledává žáky s rizikem či projevy sociálně patologického chování
 • spolupracuje s odbornými pracovišti, s orgány státní správy, samosprávy a s okresním metodikem prevence
 • průběžné aktualizuje databázi spolupracovníků školy
 • vede písemné záznamy, umožňující doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření
 • prezentuje výsledky preventivní práce školy

 Užitečné odkazy:

Kariéra a povolání:

Osobní a studijní problémy: