Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
30 31 1 2
Experti do škol - přednáška
3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Pro studenty > Odborná praxe

Odborná praxe

Odborné praxe žáků se uskutečňují v reálných pracovních podmínkách fyzických a právnických osob v rozsahu dva týdny v průběhu 2. ročníku a tři týdny v průběhu 3. ročníku. Cílem odborných praxí je seznámení s reálnými provozy a pracovišti, získání informací pro rozhodování o budoucím uplatnění na trhu práce.

V rámci rozvoje komunikačních dovedností žáci sami jednají se zástupci organizací o uzavření smlouvy pro výkon odborné praxe. Na základě smlouvy o konání odborné praxe vykonávají různě náročné administrativní činnosti a seznámí se s organizační činností na jednotlivých úsecích pracoviště.

Na závěr odborné praxe žáci vypracují zprávu, s jejímž obsahem i rozsahem jsou seznámeni před nástupem na odbornou praxi. Přílohou zprávy je hodnocení zodpovědného pracovníka organizace, která praxi zajistila a záznam o průběhu praxe. Zpráva z odborné praxe je zahrnuta do klasifikace předmětu ekonomika.

Za průběh odborné praxe zodpovídá učitel praktického vyučování a učitelé ekonomiky, kteří žákům pomáhají při výběru praxí a zajišťují kontrolu na pracovištích.

Přehled významných firem a organizací, které v rámci odborné praxe spolupracovaly se školou v předchozích letech:

 • Komerční banka, a. s.
 • DRAPA SPORT SPV, s. r. o.
 • Vydavatelství Kam po Česku, s. r. o
 • Albert Česká republika, s. r. o.
 • Raiffeisenbank, a. s. 
 • Pražská energetika, a. s.
 •  ČSOB, a. s.
 • Be Foto
 • Internet Mall, a. s.
 • Florbalová škola Bohemians, z. s.
 • SK Slavia Praha – fotbal, a. s.
 • TJ Dukla Praha
 • Automobilist, s. r. o.
 • SIEMENS MOBILITY, s. r. o.
 • Česká spořitelna, a. s.
 • Katastrální úřad pro Středočeský kraj
 • Kooperativa pojišťovna, a. s.
 • Státní pozemkový úřad
 • Metrostav, a. s.
 • Městský úřad Nymburk
 • Městský úřad Brandýs nad Labem
 • Alkom Security, a. s.
 • Dům dětí a mládeže P-10
 • FD Kolín, s. r. o.
 • SK Slavia Praha – futsal, a. s.
 • TJ Sokol Lysolaje, z. s.
 • SK Český Brod, z. s.
 • AC Sparta Praha fotbal, a. s.

Mezi další významné sociální partnery, které si žáci zajišťují sami, patří účetní firmy, organizace poskytující bankovní a pojišťovací služby, obchodní organizace, soukromí podnikatelé aj.

Ve školním roce 2014/2015 byl do výuky v 1. ročníku zařazen předmět učební praxe, který rozvíjí přípravu žáků pro budoucí profesní život. Při výuce jsou žáci vedeni k praktickým dovednostem a návykům, spojených s pracovním procesem. Předmět učební praxe je zaměřen na modelové situace, týkající se obchodních a pracovních činností. Žáci jsou připravováni k sociálnímu vnímání, k týmové práci a ke komunikaci v pracovním prostředí, aby byli schopni absolvovat odbornou praxi na pracovištích fyzických a právnických osob. V rámci předmětu učební praxe si osvojují zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zásady požární ochrany na pracovištích. V průběhu školního roku se žáci účastní exkurzí a přednášek odborníků z praxe.

 

INFORMACE pro žáky 2. a 3. ročníku

Odborné praxe ve školním roce 2022/2023 budou probíhat na jaře v období maturitních zkoušek. Termíny odborných praxí viz níže. Žáci 2. ročníku budou vykonávat povinnou odbornou praxi v délce 14 dnů, žáci 3. ročníku v délce tří týdnů na pracovištích fyzických nebo právnických osob. Odborná praxe bude smluvně zajištěna a vykonávána v souladu se školním vzdělávacím programem. Žáci si poskytovatele odborné praxe najdou sami, případně využijí nabídky ze strany školy.

Konzultace k odborným praxím bude zajišťovat  Mgr. Marcela Sládková o velké přestávce ve své kanceláři, v případě distančního vzdělávání přes platformu Google Classroom (od ledna 2023). 

TERMÍNY ODBORNÝCH PRAXÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

 2. ročník - od 22. 5. do 2. 6. 2023

 3. ročník - od 15. 5. do 2. 6. 2023