Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23
Seznamy tříd 1. ročníku a učebnice
24 25 26 27 28 29
30 31 1
Zahájení školního roku 2021/2022
2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5odst. 1 a 2 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Obchodní akademie Holešovice

2. Důvod a způsob založení

Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 01 Praha 1

3. Organizační struktura

Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • *MŠ*
 • *Školní družina*
 • *Školní jídelna*

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obchodní akademie Holešovice
  Jablonského 3/333
  170 00 Praha 7

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obchodní akademie Holešovice
  Jablonského 3/333
  170 00 Praha 7

 • 4.3 Úřední hodiny

  Po: 7.30 – 12.00 14.00 – 16.00
  Út – Čt: 7.30 – 15.00  
  Pá: 7.30 – 12.00  
 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: 266 710 914
  další telefonní čísla na stránce Učitelé a vedení školy

 • 4.6 Adresa internetové stránky

  www.oaholesovice.cz

 • 4.7 Adresa e-podatelny

  info@oaholesovice.cz

 • 4.8 Další elektronické adresy

  další elektronické adresy na stránce Učitelé a vedení školy

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 107-380160267 / 0100

6. IČ

61386626

7. DIČ

CZ61386626

8. Dokumenty

9. Žádosti o informací

Žádosti o informace mohou být podávány buď ústně, nebo písemně. Ústní podání se uskutečňují v sekretariátu školy osobně nebo telefonicky na uvedené telefonní číslo.
Písemná podání můžete doručit osobně, prostřednictvím pošty na poštovní adresu sídla školy nebo elektronicky e-mailem či datovou schránkou.

Prostřednictvím elektronické pošty: info@oaholesovice.cz
Prostřednictvím datové schránky (IDDS): 3t8qjnj

Poštou: Obchodní akademie Holešovice, Jablonského 3/333, 170 00 Praha 7
Osobně: Jablonského 3/333, 170 00 Praha 7

10. Příjem žádostí a dalších podání

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

Pro písemná podání lze využít níže uvedených formulářů, další podání lze formulovat volně, veškerá podání je možné doručit osobně, prostřednictvím pošty na poštovní adresu sídla školy nebo elektronicky e-mailem či datovou schránkou.

Podání musí vždy obsahovat:

 1. identifikace žadatele (u fyzické osoby jméno, příjmení, adresa, telefon, příp. adresa e-mailu; u právnické osoby název subjektu, sídlo, telefon příp. adresa e-mailu)
 2. předmět žádosti
 3. datum a podpis

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí ředitele se lze odvolat. Odvolání se podává u ředitele školy do 15 dnů ode dne doručení (kromě přijetí ke studiu). Opravné prostředky v písemné podobě lze zaslat na adresu školy nebo doručit osobně do kanceláře školy.

Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů. Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o dovolání. Jedná-li se o rozhodnutí odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání ustanovením § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

12. Formuláře

Formuláře týkající se poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím jsou k dispozici u ředitelky ZŠ a MŠ.

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Platné a účinné znění správního úřadu na portálu veřejné správy - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

 • 15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Za duplikáty ročníkových vysvědčení a duplikáty dokladů o ukončeném vzdělávání je účtováno 100,- Kč.

  Podávání informací je zdarma.

 • 15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Nebyly žádné stanoveny

16. Licenční smlouvy

V současné době nejsou pro Obchodní akademii Holešovice, příspěvkovou organizaci poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy jsou umístěny na stránce Výroční zprávy.