Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
28
ŘEDITELSKÉ VOLNO 28-30.6.2021
29
ŘEDITELSKÉ VOLNO 28-30.6.2021
30
ŘEDITELSKÉ VOLNO 28-30.6.2021
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Drobečková navigace

Úvod > Pro studenty > Výchovné poradenství

Výchovné poradenství

Výchovný poradce:

Ing. Michaela Hodžová

Konzultační hodiny: po předchozí písemné domluvě

e-mail: hodzova@oaholesovice.cz

Školní metodik prevence:

Mgr. Jana Glaserová

Konzultační hodiny: po předchozí písemné domluvě

e-mail: glaserova@oaholesovice.cz 

Školní psycholog:

PhDr.Iva Světlá

e-mail: isvetla@gmail.com

Poradna pro naši školu:

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8

Pracoviště proklienty z Prahy 7: U Smaltovny 22, 170 00 Praha 7

Telefon: +420 220 805 297, +420 220 805 247

E-mail: poradna7@ppppraha7a8.cz 

Psycholog pro OA Holešovice: Mgr. Tereza Hanzlíková

Výchovný poradce je žákům, jejich zákonným zástupcům či pedagogům k dispozici v oblastech:

kariérové poradenství

 • spolupráce s poradenskými a informačními institucemi pracujícími v oblasti profesního poradenství
 • pomoc při profesní orientaci a volbě dalšího studia žákům 4. ročníků
 • zprostředkování přednášek a informačních materiálů pro studenty
 • informace k vyplnění přihlášek k dalšímu studiu

studijní a výchovné problémy žáků

 • pomoc v oblasti komunikace a vztahů (třídní problémy, kontakt s pedagogy, složitá rodinná     či osobní situace...)
 • pomoc při řešení výchovných, studijních i osobních problémů
 • péče o studenty s výchovnými problémy (neomluvená absence, poruchy chování apod.)
 • péče o studenty s výukovými obtížemi
 • zprostředkování pomoci dalších odborných pracovišť a institucí
 • výchovné komise problémových žáků, konzultace s rodiči a učiteli

péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 • zprostředkování odborného vyšetření ve specializovaném poradenském pracovišti
 • spolupráce s pedagogicko – psychologickou poradnou
 • sledování studentů se specifickou poruchou učení
 • zajištění dokumentace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • řešení problémů spojených se specifickými poruchami učení
 • zpracování plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů

Zhodnocení činnosti školy v rámci prevence rizikového chování ve školním roce 2018/2019

Ve školním roce 2018/19 se podařilo navázat na preventivní aktivity uskutečněné v minulém školním roce a ty úspěšné zopakovat. Myslím si, že se podařilo vyhledat, zajistit a uskutečnit několik velice zajímavých akcí úzce souvisejících s prevencí rizikového chování, kdy lektoři svým bezprostředním a poutavým přístupem získali pozornost velké většiny našich žáků tak, že s nimi po celou dobu aktivně a se zájmem spolupracovali a po skončení akce ji celkem pozitivně hodnotili.

V rámci prevence rizikového chování se žáci zúčastnili řady přednášek a besed týkajících se bezpečnosti, drogových závislostí, šikany a kyberšikany, kriminality mládeže, sexuálně přenosných nemocí, nebo zdravého životního stylu. V této oblasti prevence se opět osvědčila zejména spolupráce s Policií ČR. V letošním školním roce se uskutečnily celkem 4 přednášky pro žáky 1. ročníku na téma „Trestná činnost dětí a mládeže“, s konkrétním zaměřením na kyberšikanu (i šikanu obecně) a především na drogy a jiné návykové látky (alkohol, tabákové výrobky, marihuana,…), kterými jsou žáci bezprostředně ohroženi vzhledem k lokalitě, v níž se naše škola nachází – u stanice metra Nádraží Holešovice.

Žákům 2. ročníku byly určeny přednášky spojené s besedami na téma „Rakovina není náhoda“. V rámci „hry na čtvrtého“ dostal každý žák tašku s informačními materiály a v průběhu besedy si podle pokynů lektorky zaznamenával do tabulky údaje o svém životním stylu (stravovací a pohybové zvyklosti, kouření, nechráněný sex). Každý účastník tak na konci besedy zjistil, jaké má v budoucnosti riziko vzniku onkologického onemocnění při zachování současného způsobu života. Součástí besedy byl také nácvik samovyšetření na modelech prsu a varlat.

Asi největší úspěch měla mezi žáky, ale i mezi učiteli a vedením školy prezentace Celního úřadu pro hlavní město Prahu, při které nám byla představena a na názorných ukázkách předvedena činnost celní správy. Součástí prezentace byla i ukázka výcviku služebního psa, speciálně vycvičeného na vyhledávání tabákových výrobků. Bohužel se nakonec z technických důvodů neuskutečnilo plánované předvedení nácviku sebeobrany. Současní i budoucí maturanti se také mohli detailně seznámit s možností a podmínkami přijetí k celní správě.

V průběhu roku se podařilo zajistit ještě 2 pořady konané v rámci prevence v Divadle U Hasičů. Všechny 1. ročníky se zúčastnily přednášky a besedy s panem Josefem Klímou na téma „Zločin kolem nás“, žáci 2. a 3. ročníků navštívili pořad s MUDr. Radimem Uzlem na téma „Sexuální a reprodukční zdraví, plánované rodičovství“.

Od září 2018 byla ve škole nově zřízena funkce školního psychologa, což považuji za velký přínos nejen pro prevenci, ale pro výchovné poradenství jako celek. V rámci prevence proběhl ve všech třídách 1. ročníku úvodní „Seznamovací program ve škole“, následovala interaktivní přednáška „Jak se správně učit na SŠ“. Na začátku 2. pololetí bylo v těchto třídách dotazníkovým šetřením zmapováno klima třídy.

Jeden bod plánu preventivních aktivit na rok 2018/19 se bohužel nepodařilo uskutečnit, a sice program primární prevence pro 1. ročníky „Šikana a kyberšikana“, jehož realizátorem měla být organizace Jules a Jim. Naše škola se zúčastnila dotačního řízení MHMP Zdravé město Praha 2019 v oblasti primární prevence, aby na tento program získala finanční prostředky, ale z důvodu nedostatečné certifikace organizace Jules a Jim pro SŠ byla naše žádost o grant vyřazena. Příští rok tedy podáme žádost o grant znovu a doufám, že tentokrát uspějeme.

Mgr. Jana Glaserová, školní metodik prevence

Užitečné odkazy:

Kariéra a povolání:

Osobní a studijní problémy: