Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26
DISTANČNÍ VÝUKA od 12.4.2021
Skupinové konzultace
27
DISTANČNÍ VÝUKA od 12.4.2021
Skupinové konzultace
28
DISTANČNÍ VÝUKA od 12.4.2021
Skupinové konzultace
29
DISTANČNÍ VÝUKA od 12.4.2021
Skupinové konzultace
30
DISTANČNÍ VÝUKA od 12.4.2021
Skupinové konzultace
1
Skupinové konzultace
2
Skupinové konzultace
3
Distanční výuka a konzultace
Skupinové konzultace
4
Distanční výuka a konzultace
Skupinové konzultace
5
Distanční výuka a konzultace
Skupinové konzultace
6
Distanční výuka a konzultace
Skupinové konzultace
7
Distanční výuka a konzultace
Skupinové konzultace
8
Distanční výuka a konzultace
Skupinové konzultace
9
Distanční výuka a konzultace
Skupinové konzultace
10
Distanční výuka a konzultace
Skupinové konzultace
11
Distanční výuka a konzultace
Skupinové konzultace
12
Distanční výuka a konzultace
Skupinové konzultace
13
Distanční výuka a konzultace
Skupinové konzultace
14
Distanční výuka a konzultace
Skupinové konzultace
15
Skupinové konzultace
16
Skupinové konzultace
17
DISTANČNÍ VÝUKA 17-21.5.2021
Skupinové konzultace
18
DISTANČNÍ VÝUKA 17-21.5.2021
Skupinové konzultace
19
DISTANČNÍ VÝUKA 17-21.5.2021
Skupinové konzultace
20
DISTANČNÍ VÝUKA 17-21.5.2021
Skupinové konzultace
21
DISTANČNÍ VÝUKA 17-21.5.2021
Skupinové konzultace
22 23
24
Odborné praxe 3. ročníku
Prezenční výuka od 24.5.2021
25
Odborné praxe 3. ročníku
26
Odborné praxe 3. ročníku
27
Odborné praxe 3. ročníku
28
Odborné praxe 3. ročníku
29
Odborné praxe 3. ročníku
30
Odborné praxe 3. ročníku
31
Odborné praxe 2. ročníku
Odborné praxe 3. ročníku
1
Odborné praxe 2. ročníku
Odborné praxe 3. ročníku
2
Odborné praxe 2. ročníku
Odborné praxe 3. ročníku
3
Odborné praxe 2. ročníku
Odborné praxe 3. ročníku
4
Odborné praxe 2. ročníku
Odborné praxe 3. ročníku
5
Odborné praxe 2. ročníku
Odborné praxe 3. ročníku
6
Odborné praxe 2. ročníku
Odborné praxe 3. ročníku
Drobečková navigace

Úvod > Pro studenty > Výchovné poradenství

Výchovné poradenství

Výchovný poradce:

Ing. Michaela Hodžová

Konzultační hodiny: po předchozí písemné domluvě

e-mail: hodzova@oaholesovice.cz

Školní metodik prevence:

Mgr. Jana Glaserová

Konzultační hodiny: po předchozí písemné domluvě

e-mail: glaserova@oaholesovice.cz 

Školní psycholog:

PhDr.Iva Světlá

e-mail: isvetla@gmail.com

Poradna pro naši školu:

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8

Pracoviště proklienty z Prahy 7: U Smaltovny 22, 170 00 Praha 7

Telefon: +420 220 805 297, +420 220 805 247

E-mail: poradna7@ppppraha7a8.cz 

Psycholog pro OA Holešovice: Mgr. Tereza Hanzlíková

Výchovný poradce je žákům, jejich zákonným zástupcům či pedagogům k dispozici v oblastech:

kariérové poradenství

 • spolupráce s poradenskými a informačními institucemi pracujícími v oblasti profesního poradenství
 • pomoc při profesní orientaci a volbě dalšího studia žákům 4. ročníků
 • zprostředkování přednášek a informačních materiálů pro studenty
 • informace k vyplnění přihlášek k dalšímu studiu

studijní a výchovné problémy žáků

 • pomoc v oblasti komunikace a vztahů (třídní problémy, kontakt s pedagogy, složitá rodinná     či osobní situace...)
 • pomoc při řešení výchovných, studijních i osobních problémů
 • péče o studenty s výchovnými problémy (neomluvená absence, poruchy chování apod.)
 • péče o studenty s výukovými obtížemi
 • zprostředkování pomoci dalších odborných pracovišť a institucí
 • výchovné komise problémových žáků, konzultace s rodiči a učiteli

péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 • zprostředkování odborného vyšetření ve specializovaném poradenském pracovišti
 • spolupráce s pedagogicko – psychologickou poradnou
 • sledování studentů se specifickou poruchou učení
 • zajištění dokumentace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • řešení problémů spojených se specifickými poruchami učení
 • zpracování plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů

Zhodnocení činnosti školy v rámci prevence rizikového chování ve školním roce 2018/2019

Ve školním roce 2018/19 se podařilo navázat na preventivní aktivity uskutečněné v minulém školním roce a ty úspěšné zopakovat. Myslím si, že se podařilo vyhledat, zajistit a uskutečnit několik velice zajímavých akcí úzce souvisejících s prevencí rizikového chování, kdy lektoři svým bezprostředním a poutavým přístupem získali pozornost velké většiny našich žáků tak, že s nimi po celou dobu aktivně a se zájmem spolupracovali a po skončení akce ji celkem pozitivně hodnotili.

V rámci prevence rizikového chování se žáci zúčastnili řady přednášek a besed týkajících se bezpečnosti, drogových závislostí, šikany a kyberšikany, kriminality mládeže, sexuálně přenosných nemocí, nebo zdravého životního stylu. V této oblasti prevence se opět osvědčila zejména spolupráce s Policií ČR. V letošním školním roce se uskutečnily celkem 4 přednášky pro žáky 1. ročníku na téma „Trestná činnost dětí a mládeže“, s konkrétním zaměřením na kyberšikanu (i šikanu obecně) a především na drogy a jiné návykové látky (alkohol, tabákové výrobky, marihuana,…), kterými jsou žáci bezprostředně ohroženi vzhledem k lokalitě, v níž se naše škola nachází – u stanice metra Nádraží Holešovice.

Žákům 2. ročníku byly určeny přednášky spojené s besedami na téma „Rakovina není náhoda“. V rámci „hry na čtvrtého“ dostal každý žák tašku s informačními materiály a v průběhu besedy si podle pokynů lektorky zaznamenával do tabulky údaje o svém životním stylu (stravovací a pohybové zvyklosti, kouření, nechráněný sex). Každý účastník tak na konci besedy zjistil, jaké má v budoucnosti riziko vzniku onkologického onemocnění při zachování současného způsobu života. Součástí besedy byl také nácvik samovyšetření na modelech prsu a varlat.

Asi největší úspěch měla mezi žáky, ale i mezi učiteli a vedením školy prezentace Celního úřadu pro hlavní město Prahu, při které nám byla představena a na názorných ukázkách předvedena činnost celní správy. Součástí prezentace byla i ukázka výcviku služebního psa, speciálně vycvičeného na vyhledávání tabákových výrobků. Bohužel se nakonec z technických důvodů neuskutečnilo plánované předvedení nácviku sebeobrany. Současní i budoucí maturanti se také mohli detailně seznámit s možností a podmínkami přijetí k celní správě.

V průběhu roku se podařilo zajistit ještě 2 pořady konané v rámci prevence v Divadle U Hasičů. Všechny 1. ročníky se zúčastnily přednášky a besedy s panem Josefem Klímou na téma „Zločin kolem nás“, žáci 2. a 3. ročníků navštívili pořad s MUDr. Radimem Uzlem na téma „Sexuální a reprodukční zdraví, plánované rodičovství“.

Od září 2018 byla ve škole nově zřízena funkce školního psychologa, což považuji za velký přínos nejen pro prevenci, ale pro výchovné poradenství jako celek. V rámci prevence proběhl ve všech třídách 1. ročníku úvodní „Seznamovací program ve škole“, následovala interaktivní přednáška „Jak se správně učit na SŠ“. Na začátku 2. pololetí bylo v těchto třídách dotazníkovým šetřením zmapováno klima třídy.

Jeden bod plánu preventivních aktivit na rok 2018/19 se bohužel nepodařilo uskutečnit, a sice program primární prevence pro 1. ročníky „Šikana a kyberšikana“, jehož realizátorem měla být organizace Jules a Jim. Naše škola se zúčastnila dotačního řízení MHMP Zdravé město Praha 2019 v oblasti primární prevence, aby na tento program získala finanční prostředky, ale z důvodu nedostatečné certifikace organizace Jules a Jim pro SŠ byla naše žádost o grant vyřazena. Příští rok tedy podáme žádost o grant znovu a doufám, že tentokrát uspějeme.

Mgr. Jana Glaserová, školní metodik prevence

Užitečné odkazy:

Kariéra a povolání:

Osobní a studijní problémy: