Zájezdy a exkurze

Zájezd do Itálie - cesta za novými poznatky

pondělí, 03 listopad 2014 00:00

Letošní školní rok se žáci, kteří měli zájem, zúčastnili 4 denního poznávacího zájezdu do Itálie.

Během těchto 4 dní jsme navštívili Florencii, Řím a Vatikán. Díky brzkému příjezdu do Florencie jsme měli možnost spatřit Florencii během ranního rozbřesku, což rozhodně stálo za to. Ve Florencii jsme navštívili Basilica di Santa Maria Novella, z níž nás ohromil její bohatý a pestrý interiér. Poté jsme měli možnost vystoupat až na vrchol věže dómu Santa Maria del Fiore, katedrálu s nádherným interiérem a ohromnými prostory. Tento výstup obnášel 800 schodů, ale na vrcholu se naskytl nepopsatelně nádherný výhled na celou Florencii. Ve Vatikánu jsme navštívili Svatopetrské náměstí, baziliku sv. Petra a opět její kupoli s neopakovatelným výhledem na Vatikán a přilehlý Řím. Během naší poznávací trasy v Římě jsme navštívili ty nejvýznamnější památky jako Colosseum, Circus Maximus, Forum Romanum, dále také nejstarší antický chrám Pantheon a prošli jsme se po nejmenším státu na světě, Vatikánu.

Tento zájezd byl velmi vydařený, mezi účastníky panovala dobrá nálada, takže pokud bude příležitost, určitě budeme zájezd opakovat v příštím roce. 

Prahou německy píšících spisovatelů

čtvrtek, 30 říjen 2014 00:00

Ve čtvrtek dne 30.10 2014 jsme společně s naším třídním učitelem Tomášem Chaloupkou a paní profesorkou Kösslerovou navštívili centrum Prahy. Cílem naší výpravy bylo dozvědět se zajímavé informace o německé literatuře. K tomu nám svým milým přístupem dopomohl mladý, inteligentní průvodce Max, který nás provedl řadou zajímavých míst, ukrytých na Starém Městě pražském. Hodně jsme se dozvěděli o německých autorech. Obzvláště velký prostor věnoval náš průvodce Franzi Kafkovi. Dozvěděli jsme se spoustu informací o jeho životě a jeho dílech, například, že byl židovského původu a že jeho oblíbené místo v Praze bylo Staroměstské náměstí, kam jsme se šli také podívat a kde nám pan průvodce přečetl i krátkou ukázku z jeho díla. Také nám vyprávěl o židech a jiných skupinách žijících v Praze a k tomuto tématu nám ukázal zajímavá místa, například Staronovou a Jeruzalémskou synagogu. Dále jsme viděli renesanční portál domu U Dvou zlatých medvědů, Stavovské divadlo, kubistický dům U Černé Matky Boží, Obecní dům a mnohé další. Naše toulky Prahou jsme zakončili u nynější veřejné jídelny, která byla dříve velmi příjemnou kavárnou Arco, v níž se na začátku 20. století scházeli mladí umělci. Do dnešního dne se dochovaly pouze židle. Procházka byla příjemným zpestřením výuky a velice se nám líbila.

Za třídu A2.A Nikola Baitlová, Michaela Kochlíková a Pavlína Mikšovská

 

Návštěva Strahovské knihovny

středa, 15 říjen 2014 00:00

Dne 2.10. 2014 žáci A2A  v rámci předmětu HOZ navštívili Strahovskou knihovnu. Ta obsahuje na 200 000 svazků knih a kromě vzácných rukopisů a prvotisků, z nichž nejstarší je z poloviny 9. století, obsahuje také díla kartografická a zeměpisná z různých historických období. Kromě knižní produkce mohli žáci shlédnout zemské i hvězdné glóby z rotterdamské dílny rodiny Blaeu, která se v 16. a 17. stol. v několika generacích specializovala na výrobu map, atlasů a glóbů. Dále si zaujatě prohlíželi sbírku přírodnin, zejména mořských živočichů a sbírku orientálního umění. 

 

 

Procházka Prahou

pondělí, 06 říjen 2014 00:00

V pondělí dne 6. 10. 2014 jsme se studenty třídy A4.B podnikli plánovanou „Procházku Prahou“ v rámci předmětu Konverzace v anglickém jazyce.
Vyšli jsme od Obecního domu a došli až na Hrad. Každý student měl připravenou prezentaci v anglickém jazyce k jedné z významných památek na této cestě. Dozvěděli jsme se něco například o Prašné bráně, Staroměstské radnici i orloji, Týnském chrámu, Karlově mostě s mosteckými věžemi nebo o Nerudovce, o Loretě či o areálu Hradu samotného.

Návštěva Židovského muzea v Praze

pondělí, 16 červen 2014 00:00

Dne 16. června jsme navštívili se studenty třídy A3.A a vybranými studentkami třídy A2.B Židovské muzeum v Praze.

První část programu proběhla v „dílně“ místního vzdělávacího centra. Studenti pracovali ve skupinkách a měli možnost seznámit se prostřednictvím písemných pramenů i autentických rituálních předmětů s židovskými tradicemi a svátky, provázejícími jak koloběh roku, tak lidského života.

Kde v Praze koupíme košer maso? Pochutnají si pravověrní židé na svíčkové? Jak se vypořádají kuřáci se zákazem rozdělávání ohně o šabatu? Nejen tyto, ale i mnoho dalších otázek jsme si zodpověděli během závěrečné prezentace skupinové práce.

Poté jsme se vydali na prohlídku Staronové, Pinkasovy a Klausové synagogy a Starého židovského hřbitova. Díky této exkurzi jsme lépe poznali další zajímavé zákoutí našeho krásného města.

Exkurze do Mladé Boleslavi

čtvrtek, 19 prosinec 2013 00:00

19. prosince jsme se vydali se studenty třídy 4. D a 4. E na exkurzi do muzea a výrobních provozů závodu ŠKODA – AUTO.

Odjezd od školy proběhl bez zpožděnek. Až na jedinou spolužačku, kterou nevzbudil budík, jsme byli naprosto kompletní. Pan Bínovec, řidič autobusu, mohl vyrazit včas a dovezl nás na místo s malým předstihem. Tento malý náskok před otevřením muzea jsme využili a v restauraci si dali malé občerstvení, opravdu přišlo vhod.

Návštěva  muzea poskytla poutavou interaktivní procházku historií firmy. Studenti byli nadšeni zejména výstavou historických aut, ale také zajímavostmi, kterými průvodkyně návštěvu příjemně zpestřila. Obrovským zážitkem pro studenty byla možnost usednout do fungl nového auta v autosalónu a alespoň na chvíli si připadat jako majitel svého vyvoleného automobilu.

Následovala prohlídka výrobních provozů – lisovny a montáže, kde se studenti mohli podívat alespoň zčásti na to, jak takové auto vzniká, a propojit tak znalosti teoretické s praktickým zážitkem pozorovatele.

Byl to velmi podařený předvánoční výlet  a určitě ho zase někdy zopakujeme.

Návštěva OA Holešovice v Hrdličkově muzeu člověka na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy

pátek, 25 říjen 2013 00:00

Dne 25. října 2013 se uskutečnila exkurze 1. ročníku do Hrdličkova muzea člověka v Praze, které patří k nejstarším samostatným antropologickým muzeím v Evropě.

Studenti zde měli možnost shlédnout mnoho zajímavých exponátů z různých oblastí, kterými se zabývá antropologie čili věda o člověku. Velká část exkurze byla věnována evoluci člověka, během níž se studenti dozvěděli něco o životě předchůdců moderního člověka a jejich šíření po kontinentech světa. Měli možnost si prohlédnout kostry lidoopů i normálních lidí a následně pak odvodit rozdíly.

V neposlední řadě také studenti nahlédli do tajů egyptské mytologie a prohlédli si největší skvost tamních sbírek – 3 egyptské mumie, které pocházejí z XX. dynastie, čili z Ramessovské dynastie Nové říše v období od 1186 – 1070 let před naším letopočtem.

Na předvánoční týden (17.-19.12.) komise naplánovala pro 1. ročníky exkurzi do Ústřední knihovny v Praze. Žáci se seznámí se strukturou knihovny, navštíví všechna její oddělení, a dokonce si mohou zařídit členství v knihovně.

Výlet na královskou cestu

středa, 16 říjen 2013 00:00

Procházka po Hradčanech a Malé Straně

čtvrtek, 27 červen 2013 00:00

Ve čtvrtek 27. června 2013 se naše třída A1B shromáždila u vchodu do metra Malostranská s úmyslem udělat si procházku po Praze, konkrétně na Hradčany a Malou Stranu, poblíž majestátních hradeb Pražského hradu. Počasí bylo docela vydařené. Nejdříve jsme nasedli na tramvaj, kochali se pohledem na okolí Pražského hradu a vystoupili jsme na zastávce Brusnice. Poté jsme zahájili trasu naší procházky a ulicí U Brusnice a Nový svět, tzv. uličkou básníků, která se svými starobylými domy trochu podobá Zlaté uličce, jsme se dostali na Loretánské náměstí. Tam se nám naskytl pohled na Černínský palác, kde sídlí Ministerstvo zahraničních věcí v čele s Karlem Schwarzenbergem, a na protější straně jsme si prohlédli barokní palác, nazývající se Loreta, který byl zasvěcen Panně Marii. Pak jsme se vydali ulicí Loretánská směrem k Pražskému hradu a došli jsme až na Hradčanské náměstí. Zde jsme měli možnost podívat se na spoustu zajímavých historických památek, například na typickou renesanční stavbu - Schwarzenberský palác, dále Arcibiskupský palác nebo Mariánský morový sloup. Nakonec jsme se těšili z výhledu na stověžatou Prahu a opustili jsme Pražský hrad po Starých zámeckých schodech. Na závěr naší procházky jsme procházeli kolem budov Poslanecké sněmovny a Senátu a došli zpět ke vchodu do stanice metra Malostranská.

Napsala Petra Pospíšilová

Návštěva Pražského hradu

úterý, 21 květen 2013 00:00

V úterý 21. května 2012 navštívili studenti prvních ročníků (A1A, A1B) Pražský hrad, kde se v rámci „velkého okruhu" mohli seznámit se základními památkami tohoto hradního komplexu. Svoje znalosti z dějepisu si mohli prověřit či doplnit při prohlídce poutavé expozice Příběh Pražského hradu v gotickém podlaží Starého královského paláce. Poté si se zájmem prohlédli interiér jedné z nejstarších staveb, románské Baziliky svatého Jiří. V Katedrále Svatého Víta měli naopak za úkol najít a pojmenovat charakteristické prvky gotického slohu a zároveň si zde připomněli i životy světců sv. Václava, sv. Vojtěcha a sv. Jana Nepomuckého. Pak už jejich kroky mířily do Zlaté uličky a věznice Daliborka. V závěru si prohlédli Rožmberský palác a Pražský hrad opustili po Starých zámeckých schodech.