Co v učebnici nenajdeš

CYKLUS ZAMĚSTNANECKÝCH CESTOVATELSKÝCH PŘEDNÁŠEK
pro studenty „Co v učebnici nenajdeš“, 2. ročník
12.12.2018"Amerika: 10 000 km po USA" (ing. Štěpán)
Zúčastnily se třídy 1. a 2. ročníku v rámci výuky zeměpisu a angličtiny (reálie anglicky hovořících zemí).
V cestovatelských přednáškách nejen pedagogičtí pracovníci prostřednictvím svých osobních postřehů a zkušeností z cest na vlastní pěst do nevšedních destinací přibližují studentům školy možnost i potřebu vnímat navštívená místa jinak než nabízí organizované zájezdy. Rovněž tyto přednášky podtrhují důležitost tolerance a snahy pochopit národy a zvyky odlišné od domácích.