Co v učebnici nenajdeš

CYKLUS ZAMĚSTNANECKÝCH CESTOVATELSKÝCH PŘEDNÁŠEK, 2. ročník
„Co v učebnici nenajdeš“
5.12.2018 – "AFRIKA: Kamerun-Madagaskar-Kongo“ (ing. Erben)

Zúčastnily se třídy 1. a 2. ročníku v rámci výuky zeměpisu.
V cestovatelských přednáškách nejen pedagogičtí pracovníci prostřednictvím svých osobních postřehů a zkušeností z cest na vlastní pěst do nevšedních destinací přibližují studentům školy možnost i potřebu vnímat navštívená místa jinak než nabízí organizované zájezdy. Rovněž tyto přednášky podtrhují důležitost tolerance a snahy pochopit národy a zvyky odlišné od domácích.