Přednášky, besedy a kultura

Abrakadabra

25. září 2018

Dne 21. září se skupiny se zaměřením na španělský jazyk  3.A, 3.B, 3.D a 2.C zúčastnily projekce španělské bláznivé komedie Abrakadabra v komorním kině Bio oko.

Film byl režírován Pablem Bergerem. V hlavních rolích se nám představili Maribel Verdú, Antonio de la Torre, José Mota, Joseph Maria Pou a jiní. Film měl rychlý spád a hraničil s absurdními situacemi. Hlavní hrdinka Carmen má za manžela Carlose, dělníka ze stavby, který miluje pivo a je zarytým fanouškem fotbalu. Po hypnotické seanci se do Carlosova těla dostane duch naprosto odlišného muže a Carlos se začne chovat jako velmi chápající a vzdělaný muž. Z této změny pramení celá řada komických situací.

Názory cizinců na život v České republice

26. červen 2018

Studenti A1.A se 21. 6. 2018 vydali do ulic Prahy zjišťovat názory cizinců na Prahu a život v České republice obecně. Studenti si předem připravili dotazníky s otázkami a v centru Prahy se jim podařilo získat odpovědi dohromady od okolo 50 cizinců z 12 různých zemí, nejčastěji tedy Velká Británie, Německo, Čína, Rusko a Izrael.

Vzorek dotázaných byl tvořen z 90 % turisty, přičemž zbylých 10 % tvořili cizinci žijící v Praze více než 1 rok. Všichni dotázaní měli na Prahu a život v České republice kladný názor. Souhrnně cizince uchvacuje historický aspekt Prahy, o českou politickou scénu se velmi nezajímají, a s hromadnou dopravou jsou velice spokojeni. Spousta cizinců sem zřejmě jezdí také ochutnat náš proslulý tekutý chléb a jako nejpopulárnější jídlo cizinců se jeví guláš. V poslední řadě je potřeba zmínit, že se většina dotázaných také vyjádřila, že českou povahu hodnotí jako příjemnou, milou, až téměř flegmatickou.

Znovu děkujeme studentům A1.A za práci na průzkumu a doufáme, že je proběhlé interakce obohatily a to nejen jazykově.

Mgr. Michaela Çabuk

Hodina španělské kuchyně

16. květen 2018

15. 5. jsme měli s A2A hodinu španělské kuchyně. Tématem lekce je španělská kuchyně. Studenti nejdříve zpracovali projekty o typických španělských pokrmech, a poté vse převedli do praxe a jidlo si sami připravili. Mohli jsme ochunat tortilla de patatas, sangria, churros a mnohé další pochoutky.

 

 

Divadelní představení v německém jazyce

15. duben 2018

V pondělí 9. 4. 2018 se němčináři ze třetích ročníků a vybraní žáci z A2C zúčastnili divadelního představení v německém jazyce, které se uskutečnilo v Salesiánském divadle a bylo určeno studentům středních škol.

Jednalo se o tzv. divadelně ilustrované vyprávění „Der Turm“ na motivy dvou pohádek bratří Grimmů. Příběhy divadelně ztvárnila skupina Domino Theater  ve spolupráci s německým profesionálním hercem z Norimberka Jörgem R. Hundsdorferem. Díky tomu, že mluvený text v podání rodilého mluvčího je jevištně propojen s pohyby herců a s velice zdařilým scénickým provedením, mohli diváci snadněji pochopit obsah děje, který se před nimi na jevišti odehrává.

Představení se účastníkům líbilo a hodnotili ho jako velice povedené, zajímavé, přínosné a motivující k dalšímu studiu němčiny.

 

Muzeum komunismu

15. duben 2018

Studenti ruského jazyka navštívili v pátek 6. dubna 2018 Muzeum komunismu.

Studenti pracovali ve skupinkách a hledali odpovědi na zadané otázky v pracovních listech. Díky interaktivní výstavě měli možnost se blíže seznámit s každodenním životem, politikou, kulturou, vzděláním a uměním v éře komunismu. Mohli nahlédnout například do školní třídy, do místnosti s výslechy a do studentského pokoje. Na závěr nabitého programu proběhla se studenty diskuse, ve které uvažovali nad rozdíly mezi propagandou a reklamou, nad významem Metronomu na Letné, využitím Strahova apod. Exkurze vyvolala řadu otázek a vzbudila u studentů zájem o vzpomínky vlastních rodičů a prarodičů. 

 

 

Do Německa na zkušenou

15. březen 2018

Ve středu  14. 3. 2018 se pro všechny němčináře ze třetích ročníků uskutečnila interaktivní prezentace "Do Německa na zkušenou".

Studentka posledního ročníku FFUK, která má bohaté osobní zkušenosti s vycestováním do zahraničí, seznámila naše studenty s možnostmi studia a stipendií např. ve studijním programu Erasmus, s nejrůznějšími aktivitami zaměřenými na rozšiřování jazykových znalostí a informovala je také o různých formách pracovního uplatnění v Německu, Rakousku, ale i jiných zemích. Dále si studenti zahráli několik her, během kterých poznali například některé zvláštnosti bavorského a rakouského nářečí nebo si ověřili znalost germanizmů používaných v češtině.

Dopoledne v divadle D21, aneb Velký bratr se dívá - 1.2.2018

20. únor 2018

1. února jsme si se studenty čtvrtých a některých třetích ročníků zpestřili výuku literatury představením 1984 v divadle D21. Samotné dramatizaci Orwellova románu předcházela hodinová divadelní dílna, během níž jsme se zúčastnili různorodých aktivit, jež nás podnítily přemýšlet o tématu svobody a manipulace, principech demokracie a totalitarismu a svou atmosférou nás výborně připravily na vstup do světa Velkého bratra. Věřím, že jsme si z divadla odnesli nejen hezký umělecký zážitek, podtržený skvělými hereckými výkony všech protagonistů, ale také cennou inspiraci k uvažování nad otázkami, které bohužel nejspíš nikdy nepřestanou být aktuální.

Komentovaná prohlídka Národního divadla v Praze - 23.1.2018

23. leden 2018

Dne 23.1.2018 se studenti 2. ročníků zúčastnili komentované prohlídky budovy Národního divadla v Praze. Seznámili se s počátky českého divadelního života v 19.století a měli možnost podívat se i do míst, kam se běžný divák nedostane.

Vinohradské divadlo - Romeo a Julie - 16.1.2018

17. leden 2018

Studenti třídy A2.A a výběroví studenti tříd A1.C a A3.D si odskočili z maratonu psaní pololetních prací do Vinohradského divadla, aby se nechali unášet příběhem dvou veronských milenců z pera klasika anglické dramatiky. Konflikt mládí a stáří, rozumu a citu, osudu či svobodné volby, jako i kombinace různých slovních hříček, klišé, jedinečných metafor, slov vznešených i vulgární nenechal nikoho v klidu. A tak divadelní představení Romeo a Julie ze dne 16. ledna 2018 neposlouží snad jen jako příprava k maturitní zkoušce, ale bude myšlenkovým či estetickým můstkem pro hledání priorit v našich životech.

 

Komentovaná prohlídka expozic Veletržního paláce 4.-8.12. 2018

5. leden 2018

V týdnu od 4. 12. do 8. 12. 2017 jsme se vydali se studenty třetích ročníků do Veletržního paláce na komentovanou prohlídku sbírky moderního umění Národní galerie. Seznámit se během dvou hodin s uměleckými směry přelomu 19. a 20. století bylo náročné, ale díky poutavému, živému výkladu našich paní lektorek jsme procházku od impresionismu k surrealismu zvládli a odnesli si jak řadu dojmů z unikátních uměleckých děl, tak mnoho nových informací o tomto zlomovém období ve vývoji evropské kultury.